Ngày đăng bài: 12/01/2023 10:23
Lượt xem: 7515
Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện TOÀN VĂN Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 3815/QĐ-BVHTTD Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện Quyết định số 3815/QĐ-BVHTTD Số/ký hiệu: 3815/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 30/12/2022 Cơ quan ban hành: Bộ VHTTDL Loại văn bản: Quyết định

Tin bài khác
Nhận xét