Ngày đăng bài: 03/09/2021 16:56
Lượt xem: 18182
V/v hướng dẫn tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 trong tình hình mới
Số/ký hiệu: 3170/BVHTTDL-TV
Ngày ban hành: 01/09/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Phạm Quốc Hùng

 

 

 

Tin bài khác
Nhận xét