Ngày đăng bài: 09/07/2021 14:54
Lượt xem: 16941
V/v hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021
Số/ký hiệu: 2387/BVHTTDL-TV
Ngày ban hành: 07/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Trịnh Thị Thủy

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021 (sau đây gọi là Giải thưởng) nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Để đảm bảo cho việc xét tặng Giải thưởng đạt kết quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc thực hiện xét tặng Giải thưởng như trong file đính kèm

 

Nhận xét