Ngày đăng bài: 09/04/2021 10:49
Lượt xem: 143976
Thư viện tỉnh Điện Biên Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ VIII năm 2021

Ngày sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm nhằm khuyến khích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Xây dựng không gian văn hóa đọc lành mạnh, thiết thực bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc. Nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở văn hóa Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ VIII năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thư viện tỉnh tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 18/4/2021 tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm giới thiệu sách, báo, tạp chí, ảnh, trưng bày xếp sách nghệ thuật, tổ chức gian trưng bày phục vụ bạn đọc miễn phí. Tổ chức quầy sách lưu động phục vụ nhân dân và du khách. Triển lãm về Chiến dịch Điện Biên Phủ và các hình ảnh, tư liệu về chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về du lịch Điện Biên.

Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm, sách, báo, tài liệu từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2021 tại tiền sảnh thư viện tỉnh Điện Biên.

Nhận xét