Ngày đăng bài: 17/04/2020 14:03
Lượt xem: 302990
Thông báo v/v Tổ chức ( Hội sách Online) Chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ VII (21/4/2020)

     Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nhămnâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

     Thực hiện Công văn số 825/UBND-KGVX ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc không tổ chức hoạt động chung Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

          Ngày Sách Việt Nam lần thứ VII (21/4/2020) diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp. Cả nước nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 901/UBND-KGVX ngày 31/3 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chông Covid 19

     Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 cũng như để Ngày sách Việt Nam lần thứ VII tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần phát triển văn hóa đọc của mọi tầng lớp nhân dân Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ thông tin và truyền thông) chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức (Hội sách Online) thời gian từ ngày 19/4/2020 đến ngày 20/5/2020.

          Địa điểm: Tại sàn giao dịch điện tử Book365.vn của Bộ thông tin và truyền thông. Thư viện tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo tới toàn thể bạn đọc, rất mong các bạn tham gia hoạt động phát triển Văn hóa đọc theo hình thức trực tuyến này.

          Xin trân trọng cảm ơn các bạn./.

Nhận xét