Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 19892
Trưng bày Tư liệu “Âm vang Điện Biên”
Điện Biên Phủ - nơi cách đây 65 năm đã rền vang tiếng súng của quân và dân Việt Nam trút lên đầu thực dân Pháp xâm lược, làm nên chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc cuộc kháng chiến trường kì gần một thập niên. Cùng với chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi bằng vàng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

     Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được tái hiện trong rất nhiều cuốn sách,

Thông báo