Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 17569
Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu Xuân 2019 và Lễ Ký giao ước thi đua
Ngày 11/02/2019, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức gặp mặt đầu Xuân và Lễ Ký giao ước thi đua giữa các Tổ Công đoàn trong đơn vị.

     Năm 2018 vừa qua, TVQG đ&at

Thông báo