Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 12031
Công tác sưu tầm và số hoá tài liệu địa chí của thư viện tỉnh Điện Biên
Trong những năn gần đây các thư viện công cộng Việt Nam chủ yếu là các thư viện tỉnh đang từng bước chuyển dần từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử. Việc sử dụng và phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực thư viện đã trở thành phổ biến và được coi là tiêu chí của thư viện hiện đại. Công nghệ thông tin đã và đang phát triển nhanh chóng, đa dạng, được sử dụng như một công cụ và phươn

Việc ứng dụng công nghệ thông tin thư viện bước đầu đáp ứng sự  thay đổi hoạt động của thư viện mang tính hiện đại hoá, tự động hoá, từ hoạt động mang tính khép kín sang hoạt động mang tính chia sẻ, hợp tác, tiến tới làm thay đổi căn bản hoạt động của thư viện nhằm biến thư viện thành trung tâ

Thông báo