Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 16458
Nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục”
Ngày 5/11/2014, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Hoạt động Thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục”.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã đánh giá cao quá trình xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia của TVQG được thực hiện nghiêm túc, khoa học; Hồ sơ dự án được chuẩn bị công phu, đầy đủ. Chất lượng bộ sản

Thông báo