Ngày đăng bài: 26/10/2021 10:14
Lượt xem: 19650
Hướng dẫn tạm thời Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Số/ký hiệu: 3862/HD-BVHTTDL
Ngày ban hành: 18/10/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Thứ trưởng Đoàn Văn Việt