Ngày đăng bài: 27/10/2020 12:27
Lượt xem: 8306
Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 430/CTPHBVHTTDL-BTTTT giai đoạn 2013 - 2020: Hỗ trợ tốt công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương

     Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 430/CTPHBVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hoá xã giai đoạn 2013 - 2020 (Chương trình PHCT 430).

     Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL); Vụ Bưu chính, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ TT&TT); đại diện một số Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc hai Bộ; lãnh đạo một số Sở VHTTDL/VHTT, Sở Thông tin và Truyền thông; các thư viện công cộng cấp tỉnh, Bưu điện tỉnh, một số Bưu điện huyện, Bưu điện xã; các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

     Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đồng chủ trì. Mục đích Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương trình giai đoạn từ 2013 - 2020, những kết quả đã đạt được cùng khó khăn, vướng mắc, tồn tại; Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các đơn vị triển khai, Ban tổ chức sẽ tiếp tục xác định phương hướng, nội dung Chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo.

     Chương trình PHCT 430 có mục tiêu là tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã (BĐVHX), phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có của hai ngành Bưu điện và Thư viện, tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm BĐVHX, phát triển Điểm BĐVHX trở thành điểm cung cấp thông tin, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hoá và giải trí của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thiết thực phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

     Kết thúc giai đoạn 2013 - 2020, Chương trình PHCT 430 đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Một số chỉ tiêu đáng chú ý như: Các thư viện cấp tỉnh và huyện đã thực hiện hơn 11.000 lượt luân chuyển sách báo đến BĐVHX với tổng số sách báo đạt gần 2 triệu bản sách, phục vụ ước khoảng 13 triệu lượt người dân đến đọc. Hầu hết các địa phương đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ hai ngành phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện.

     Tại Hội nghị một số điểm còn chưa đạt cũng đã được chỉ ra như: số lượng sách cho luân chuyển tại các thư viện còn chưa bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, chưa có quy định hợp lý, thống nhất về tỷ lệ hao hụt sách trong quá trình luân chuyển nên tỷ lệ hao hụt, mất sách còn cao, nhân viên điểm BĐVHX chưa được đào tạo kỹ năng phục vụ người dân đọc, sử dụng tài liệu, chưa có cơ chế hỗ trợ của địa phương ...

     Tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đề nghị các đơn vị khi nghiên cứu xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo, cần phát huy tốt hơn những hiệu quả đã đạt được, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt trong giai đoạn tiếp theo. Trước khi ký kết Chương trình phải có ý kiến của địa phương bảo đảm Chương trình có giá trị thực tiễn cao.

     Tại Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông đã khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích cao, đóng góp tích cực cho việc triển khai thực hiện Chương trình PHCT giai đoạn 2013 - 2020.

Trích nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/