Ngày đăng bài: 27/09/2019 09:56
Lượt xem: 46829
Vụ Thư viện làm việc với Chủ tịch Viện Phát triển tái cấu trúc (Hàn Quốc) về việc xúc tiến triển khai Dự án Cảm ơn Thư viện nhỏ

      Tiếp nối chương trình làm việc từ đầu năm 2019 giữa Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) với Vụ Chính sách Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc) về ý tưởng triển khai Dự án Cảm ơn Thư viện nhỏ trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam, ngày 19/9/2019, tại trụ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Viện Phát triển tái cấu trúc (ReDI, Hàn Quốc) làm trưởng đoàn và đại diện Văn phòng Nghiên cứu và Đánh giá (Hàn Quốc) đã báo cáo lãnh đạo Vụ Thư viện về kết quả khảo sát nhằm cải tạo, tu sửa một phần không gian nội thất thư viện, hỗ trợ sách, giá sách, thiết bị đa phương tiện cho thư viện Hà Nội.

     Theo đó, phía Hàn Quốc sẽ tăng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 300.000 đôla Mỹ lên mức đầu tư 1.500.000 đôla Mỹ, quá trình thực hiện bắt đầu từ đầu năm 2020 và mong muốn Vụ Thư viện phối hợp, hỗ trợ để Dự án sớm được thực hiện.

     Bà Vũ Dương Thúy Ngà đã chia sẻ một số nội dung liên quan đến thúc đẩy hợp tác và thể hiện sự vui mừng về kết quả đạt được trong hợp tác tích cực giữa hai bên, đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc quan tâm hơn đến việc hỗ trợ cho các thư viện của Việt Nam trong thời gian tới.

Trích nguồnhttp://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn

Thông báo