Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 11519
Những yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của đội ngũ cán bộ Thư viện trong giai đoạn mới
Từ lâu Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chiến lược phát triển khoa học công nghệ nói riêng là hướng vào việc tiếp cận áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới, đi tắt đón đầu để bắt kịp trình độ phát triến chung của các nước trong khu vực và trên thế giới.

 Đây là một chiến lược đúng đắn phù hợp với điều kiện và vị thế kinh tế của Việt Nam. Để thực hiện được điều này chúng ta đã và sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cũng như đang nắm trong tay không ít cơ hội. Trở ngại lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải chính là chất lượng ngu

Thông báo