Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 363128
Kế hoạch tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2013

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động năm 2013 và hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thư viện tỉnh Điện Biên xin thông báo tới toàn thể hệ thống thư viện huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch công tác và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 trong lĩnh vực hoạt