Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 316868
Dự án " Nâng cao khả năng sử dụng mát tính và truy cập Internet công cộng tại tỉnh Điện Biên giai đoạn III/10/2014

Căn cứ Văn kiện  dự án được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1138/TTg-HTQT ngày 17 tháng 7 năm 2011 về việc tiếp nhận và triển khai Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cô