Ngày đăng bài: 19/06/2019 15:17
Lượt xem: 20330
Tập huấn, giới thiệu chuẩn biên mục mới cho các thư viện khu vực miền Trung
Từ ngày 15-19 tháng 10 năm 2018,tại thành phố Huế, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tập huấn, giới thiệu chuẩn biên mục mới “Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt” cho các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện các trường đại học khu vực miền Trung.

Lớp Tập huấn nằm trong chương trình tổ chức lần lượt tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, hướng dẫn các thư viện sử dụng công cụ biên mục có thể mô tả nội dung của tài nguyên số, cũng như các tài nguyên dưới định dạng không phải số (tài liệu truyền thống).

Chương trình của lớp Tập huấn gồm những nội dung:

- Giới thiệu khái quát về RDA, cấu trúc và nguyên tắc quản lý.

-Mối quan hệ với các chuẩn khác về mô tả và truy cập tài nguyên.

- Cách sử dụng các chỉ dẫn và hướng dẫn trong RDA để ghi các thuộc tính biểu thị và bản, ghi thuộc tính của các tác phẩm và biểu hiện, ghi thuộc tính của cá nhân, gia đình và tập thể, của khái niệm, vật thể, sự kiện và địa điểm.

- Những vấn đề cơ bản của mối quan hệ giữa các thực thể trong RDA.

- Giải thích cách ghi mối quan hệ giữa các thực thể trong các nguồn tin và cách cung cấp điểm truy cập cho các nguồn tin.

Nội dung chương trình của lớp Tập huấn đã giới thiệu toàn bộ những kiến thức quan trọng về quy tắc biên mục RDA, giúp các học viên nắm được nguyên tắc mô tả, cách xây dựng và khai thác nguồn tài nguyên; áp dụng các quy tắc trong RDA để cung cấp mô tả cho các loại tài nguyên thông tin khác nhau…

Nguồn: http://nlv.gov.vn/