Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 150241
THÔNG BÁO V/V Tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2019 tại tỉnh Điện Biên

    Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2019 tại tỉnh Điện Biê

Thông báo