Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 139464
Thông báo tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm lần thứ IV năm 2017
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4”. Thực hiện kế hoạch Số: 685/KH-SVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa sách với người đọc, khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng mộ

Thông báo