Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 339275
Thông báo tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2016
Chào mừng ngày sách Việt Nam 21/4 và hưởng ứng ngày sách và bản quyền thế giới 23/4 Thư viện tỉnh Điện Biên Tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2016 với chủ đề: “Sách – chìa khóa để thành công”.

     Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, phát  triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng p