Ngày đăng bài: 14/06/2019 11:22
Lượt xem: 374641
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI, năm 2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc Tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách, ảnh, tư liệu từ ngày 20/4 đến ngày 27/4/2019.

       Với mục đích tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam. Tiếp tục kế thừa, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, hướng tới xây dựng một xã hội học tập trở thành một nét đẹp trong đời sống xã hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội  đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

     Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực Chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, là đợt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những sách, báo, tài liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung; thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, tình yêu đối với quê hương, đất nước đặc biệt là thế hệ trẻ.

     Hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2019 tại Thư viện tỉnh lồng ghép hoạt động Liên hoan Cán bộ Thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-7/5/2019) và các ngày lễ lớn của tỉnh.

     Hoạt động diễn ra từ ngày 20/4 đến ngày 21/4,  tại tiền sảnh Thư viện tỉnh; từ 23/4 đến 27/4/2019 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên, với các nội dung: Triển lãm, trưng bày sách, báo, tạp chí; phục vụ bạn đọc miễn phí; hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp cho từng đối tượng đọc; Triển lãm bản đồ, ảnh, tư liệu về Điện Biên phủ, về Bác Hồ và Đại tướng Võ nguyên Giáp; Trưng bày, triển lãm, giới thiệu về Du lịch Điện Biên.

     Tham gia phối hợp có các đơn vị Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, Trung tâm Phát hành sách, Bảo tàng tỉnh, Nhà Xuất bản Giáo dục, với số lượng tài liệu phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng cũng như khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội; khuyến khích việc đọc sách, tôn vinh người đọc và những người làm công tác liên quan đến sách./.