Ngày đăng bài: 14/06/2019 11:18
Lượt xem: 371137
THÔNG BÁO V/V Tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2019 tại tỉnh Điện Biên

   Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2019 tại tỉnh Điện Biên.

    Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những tài liệu, sách, báo về Chiến thắng Lịch sử  Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; thông qua đó khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, tình yêu đối với quê hương đất nước của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

     Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách dự kiến được tổ chức trong 03 ngày cuối tháng 4 năm 2019, với 24 đoàn tham gia.

 

Thư viện tỉnh Điện Biên