Ngày đăng bài: 31/01/2023 15:12
Lượt xem: 517
Trưng bày triển lãm tài liệu Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2023)

     Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023). Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức trưng bày triển lãm giới thiệu tới bạn đọc trên 400 cuốn sách sách hay và ý nghĩa về chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam được xuất bản qua các thời kỳ, nhằm giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc; xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới phát triển hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

     Triển lãm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 93 năm đấu tranh cách mạng và gìn giữ độc lập của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, tạo sự đồng thuận của xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

     Triển lãm trưng bày diễn ra từ ngày 01/02/2023 đến ngày 05/02/2023 tại không gian trưng bày triển lãm của Thư viện tỉnh Điện Biên.Trân trọng kính mời  bạn đọc đến tham quan và tìm hiểu.

Phạm Nga