Ngày đăng bài: 11/11/2021 10:12
Lượt xem: 369
Hội thảo “Tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc đối với thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số”

     Sáng ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc đối với thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số”.

     Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCSHCM; lãnh đạo, đại biểu đại diện một số Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư viện các tỉnh, thành phố, Thư viện một số cơ quan, đơn vị. Thư viện tỉnh Điện Biên tham gia Hội thảo với sự có mặt của lãnh đạo đơn vị và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin.

     Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng nhu cầu đọc, xu hướng đọc của thanh thiếu niên trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc cho thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số, nhằm đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ.

     Trong chương trình Hội thảo, các đại biểu, khách mời sẽ trình bày những ý kiến tham luận mang tầm vĩ mô và cả những vấn đề mang tính cụ thể thực tiễn; tổng hợp từ khía cạnh định hướng, quản lý nhà nước đến tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, cơ sở. Qua đó, góp phần giúp các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương trong cả nước sẽ có hướng đi đúng, hiệu quả về phát triển văn hóa đọc đối với thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số./.

Nguyễn Huế