Ngày đăng bài: 02/11/2021 14:13
Lượt xem: 454
Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức hoạt động tuyên truyền và phục vụ lưu động tại Sân hành lễ tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ

     Tuyên truyền và phục vụ lưu động tại sân Hành lễ tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Thư viện tỉnh Điện Biên.

     Thực hiện văn bản Số: 3935/BVHTTDL-TV về việc tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới. Được sự nhất trí của Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, kể từ ngày 30/10/2021 vào các tối thứ 7 hàng tuần Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phục vụ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện tại sân Hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và giao cho Đoàn thanh niên của đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động.

       Bên cạnh các nội dung:  Giới thiệu, quảng bá về Trang Thông tin điện tử của Thư viện, trọng tâm là giới thiệu hệ thống thông tin và các dịch vụ phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin và tìm hiểu nguồn tài liệu cho bạn đọc; truy cập internet, đọc sách tại chỗ, hướng dẫn bạn đọc tra cứu sử dụng các loại hình tài liệu của Thư viện. Thư viện tỉnh còn giới thiệu tới bạn đọc về “Mô hình Sách nói”  đây là một hình thức phục vụ mới của thư viện tỉnh, người dùng sách nói sẽ nghe một người đọc sách thành tiếng thông qua các phương tiện truyền thông hay các ứng dụng thông minh.

      Ngay từ buổi đầu tiên hoạt động đã thu hút được sự quan tâm đón nhận của bạn đọc ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Đây thực sự là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với bạn đọc ở mọi lứa tuổi đặc biệt là lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng, là sân chơi bổ ích cho các em sau một tuần học tập căng thẳng và mệt mỏi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách góp phần khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

   .  Việc tổ chức phục vụ lưu động trong tình hình mới bảo đảm các hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức và hỗ trợ việc học tập của bạn đọc./.

Hồng Loan