Ngày đăng bài: 01/11/2021 15:18
Lượt xem: 380
Tập huấn nghiệp vụ thư viện năm 2021

     Từ ngày 01 – 04/11 Thư viện tỉnh tổ chức Tập huấn nghiệp vụ thư viện năm 2021 với sự tham gia của 20 đồng chí viên chức thuộc phòng nghiệp vụ thư viện tỉnh.

     Chương trình bồi dưỡng, tập huấn nhằm đánh giá được chất lượng, trình độ chuyên môn của từng đồng chí viên chức phòng nghiệp vụ Thư viện tỉnh. Qua đó, từng bước tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện trong công tác bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức trong đơn vị.

     Nội dung tập huấn nghiệp vụ thư viện gồm: Giới thiệu nội dung cơ bản một số Văn bản mới ban hành liên quan đến hoạt động Thư viện (Luật Thư viện, Nghị định 93, thông tư 09….); Giới thiệu chu trình đường đi của sách; Triển khai những nội dung cơ bản của Khung phân loại thập phân Dewey ấn bản rút gọn lần thứ 14 (DDC 14); Các phương pháp phân tích nội dung tài liệu tương ứng với các môn ngành tri thức được quy định trong Khung phân loại, từ đó, nâng cao kỹ năng phân loại tài liệu, xác định chính xác vị trí của tài liệu theo các nhóm ngành tri thức, giúp cán bộ thư viện thực hiện có hiệu quả các khâu tiếp theo của quy trình xử lý vốn tài liệu. Đồng thời học viên sẽ được hướng dẫn thực hành phân loại tài liệu trực tiếp trên sách mới; Kiểm tra kiến thức về hệ thống các văn bản liên quan đến lĩnh vực thư viện; Kiểm tra sát hạch thực hành xử lý phân loại một số nhóm sách với nhiều nội dung, chủ đề khác nhau (Số lượng 30 tên sách/01 học viên), báo cáo kết quả theo hướng dẫn của báo cáo viên.

     Thông qua chương trình tập huấn nâng cao hiểu biết và trình độ của cán bộ về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Thư viện. Củng cố, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng xử lý nghiệp vụ của cán bộ thư viện đối với các loại hình tài liệu, nắm chắc kỹ năng phân loại theo khung phân loại DDC14 nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phân loại tài liệu theo Khung phân loại thập phân Dewey bản rút gọn (DDC 14).

Nguyễn Huế