Ngày đăng bài: 14/10/2021 10:46
Lượt xem: 244
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số

     Trong 02 ngày, từ ngày 14 - 15/10, Vụ Thư viện chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số. Trong tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với đầu cầu trung tâm tại Vụ Thư viện và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Thư viện tỉnh Điện Biên tham dự Hội nghị với thành phần là các đồng chí trong Ban lãnh đạo cùng viên chức phụ trách chuyên môn của đơn vị.

     Hội nghị diễn ra với các phần nội dung chính sau: Tổng quan chuyển đổi số; Giải pháp chuyển đổi số ngành thư viện; Giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong thư viện; Nội dung cơ bản trong xây dựng và quản trị thư viện số. Ngoài truyền đạt kiến thức chung, Ban tổ chức còn tiến hành thảo luận, trao đổi trực tuyến để nắm bắt, giải đáp thắc mắc của các thư viện tham gia Hội nghị.

     Thông qua Hội nghị sẽ giúp đội ngũ cán bộ thư viện trong cả nước có nhận thức đầy đủ, kỹ năng tổ chức các hoạt động nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số trong lĩnh vực thư viện, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Nguyễn Huế

Thông báo