Ngày đăng bài: 12/10/2021 12:05
Lượt xem: 243
Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện

     Trong 02 ngày, từ ngày 12 – 13/10 Vụ thư viện chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện.

     Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 Hội nghị tập huấn đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại 63 tỉnh/thành. Thư viện tỉnh Điện Biên tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo cùng 23 CBVC, người lao động.

     Nội dung Hội nghị sẽ được triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện bao gồm: Quy định về hoạt động thư viện; quyền  và nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện; giới thiệu thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các loại thư viện và thành lập thư viện. 

     Cũng tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe tham luận của NXB Xây dựng đồng thời các đại biểu có thể tham gia thảo luận, giải đáp những thắc mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện. Thông qua Hội nghị, đã góp phần phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện đến các cán bộ quản lý, lãnh đạo và viên chức thư viện trong cả nước, qua đó tăng cường việc thực thi các quy định của Nhà nước mới ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và triển khai thi hành Luật thư viện.

Nguyễn Huế

Thông báo