Ngày đăng bài: 05/10/2021 07:53
Lượt xem: 297
Thư viện tỉnh Điện Biên hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021"

     Thực hiện Văn bản số 2326/SVHTTDL-VP, ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, để các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch đảm bảo thiết thực, hiệu quả vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa bảo vệ môi trường, Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động cụ thể như:

     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về Bảo vệ Môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về Bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các tài liệu liên quan về Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày làm cho Thế giới xanh sạch đẹp hơn tới toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị; chỉ đạo Đoàn thanh niên tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 với nội dung “ Hủy hoại môi trường là hủy hoại cuộc sống của chính chúng ta”, nhằm tuyên truyền đến độc giả ý thức cùng chung tay bảo vệ môi trường sống hiện tại và tương lai toàn cầu của chúng ta.

          Tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động vệ sinh để tạo môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp tại trụ sở đơn vị; thu gom xử lý rác thải; khơi thông hệ thống thoát nước; trồng thêm cây xanh bóng mát xung quanh sân, trước trụ sở đơn vị, chăm sóc và mua thêm cây cảnh tại giếng trời và hành lang các tầng trong đơn vị tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, khang trang, trồng 30 cây hoa ban tại Di tích hầm Đờ cát. Trong đó, đề cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đối với các hoạt động vệ sinh môi trường chung.

     Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân…Mỗi chúng ta hãy bằng những hành động thiết thực, từ những việc đơn giản, nhỏ nhất như: Phân loại rác thải, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh, trồng thêm nhiều cây xanh, nói không với rác thải nhựa, túi nilông, góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên toàn quốc./.

Thúy Ngà

Thông báo