Ngày đăng bài: 01/10/2021 14:37
Lượt xem: 306
Thư viện tỉnh Điện Biên hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

     Căn cứ Kế hoạch số 2146/KH-SGDĐT ngày 15 tháng  9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Thực hiện sự Chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2021 Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19” tại các trường học trên địa bàn huyện.

     Do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, Thư viện tỉnh Điện Biên đã tổ chức các hoạt động linh hoạt phù hợp đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện phục vụ lưu động bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện đến các trường học và tổ chức phục vụ đọc sách trong từng lớp học. Với trên 3.000 bản sách có nội dung phong phú, phù hợp nhu cầu, sở thích đáp ứng cho việc nâng cao kỹ năng khai thác, tra cứu, tìm hiểu, học tập và giải trí của lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó, giới thiệu phương pháp tra cứu tài liệu trên trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh. Đồng thời giới thiệu quy trình cấp thẻ thư viện mượn sách tại Thư viện tỉnh đối với học sinh trong nhà trường. Cũng trong dịp này, Thư viện tỉnh Điện Biên đã trao tặng 100 bản sách cho Thư viện Trường THCS Thanh Luông.

      Nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời,  xây dựng xã hội học tập để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, các tầng lớp Nhân dân nhận thức được ý nghĩa và vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; thông qua các tổ chức hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm hình thành thói quen đọc sách và nâng cao ý thức tự học, rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập và rèn luyện của người học; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các nghành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và các công cụ học tập suốt đời cho người dân. Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị của Văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. 

Nguyễn Huế

Thông báo