Ngày đăng bài: 30/09/2021 14:25
Lượt xem: 305
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

     Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 2146/KH-SGĐT về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

     Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được phát động trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021; với Chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”. Lễ Khai mạc được tổ chức vào ngày 01/10/2021. Các hoạt động của Tuần lễ được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tập trung vào các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực. Gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

     Việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời. Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Nguyễn Huế

Thông báo