Ngày đăng bài: 30/08/2021 10:41
Lượt xem: 284
THƯ VIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯNG BÀY SÁCH, TÀI LIỆU CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2 - 9

     Từ ngày 30/8 đến ngày 03/9/2021, Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức trưng bày sách, tài liệu Chào mừng Quốc khánh 2 – 9.

     Với 350 đầu sách, tài liệu, xoay quanh các chủ đề: Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; về ngày 02/9/1945 Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập; Di chúc của Bác; Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm sinh nhật 110 năm (25/8/1911-25/8/2021);  thành tựu của Đất nước trong quá trình đổi mới và phát triển.

     Qua đó, tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa, vai trò và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; giá trị của Độc lập, Tự do… khẳng định niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống Cách mạng, lòng yêu nước, tự hào Dân tộc cho các thế hệ hôm nay./.

Hồng Hạnh

Thông báo