Ngày đăng bài: 30/08/2021 08:13
Lượt xem: 253
Thư viện tỉnh tặng sách hạt nhân và hướng dẫn nghiệp vụ cho Thư viện huyện Mường Chà và Thư viện huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

     Thực hiện Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biển về việc tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

     Nhằm bổ sung nguồn sách, báo, tạp chí và tạo điều kiện cho hoạt động  của thư viện ở những địa phương còn nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 25/8 - 27/8/2021 Thư viện tỉnh làm việc với Thư viện huyện Mường Chà và Thư viện huyện Nậm Pồ. Tại Thư viện huyện Nậm Pồ, Thư viện tỉnh tham dự lễ khánh thành phòng đọc sách của thư viện huyện, tại buổi lễ Thư viện tỉnh đã trao tặng sách hạt nhân và hướng dẫn nghiệp vụ cho Thư viện huyện Nậm Pồ. Tổng số sách hạt nhân trao tặng là 1200 bản sách, với nhiều đầu sách, môn loại khác nhau; tại Thư viện huyện Mường Chà, Thư viện tỉnh kiểm tra lại vốn tài liệu cũng như cơ sở vật chất và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho thư viện huyện.

Cán bộ thư viện tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện huyện Nậm Pồ

     Mục tiêu Thư viện cấp huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí trở thành thư viện công cộng cấp huyện và là thiết chế văn hóa cơ sở, là cầu nối giữa thư viện tỉnh, thành phố với thư viện, tủ sách ở cơ sở, là đơn vị hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện trên địa bàn, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tạo đà phát triển văn hóa đọc tại cơ sở./.

Phạm Tuân

Thông báo