Ngày đăng bài: 14/08/2021 18:51
Lượt xem: 387
Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức trưng bày, giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2021)

     Từ ngày 16 đến ngày 22/8/2021, Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức trưng bày, giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

     Nội dung trưng bày gồm 300 tài liệu, giới thiệu về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của quân và dân ta; sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu của đất nước qua 76 năm đổi mới và phát triển.

          Đây là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần đại đoàn kết; ý chí tự lực, tự cường; khát vọng hòa bình; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất đất nước. Từ đó, biết trân trọng cuộc sống hòa bình; nâng cao ý thức cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Huế

Thông báo