Ngày đăng bài: 02/02/2021 11:05
Lượt xem: 2438
Thư Viện Tỉnh Điện Biên Tổ chức trưng bày, triển lãm Sách, báo, tài liệu Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2021) Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

      Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 01/02/2021 – 05/02/2021 Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức trưng bày, triển lãm Sách, báo, tài liệu tại tiền sảnh Thư viện tỉnh.

     Với hơn 300 bản sách phong phú về nội dung giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

     Triển lãm nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phạm Hưng

Thông báo