Ngày đăng bài: 27/01/2021 22:13
Lượt xem: 763
Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021

     Ngày 27/01/2021, Thư viện tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

     Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vàng A Hờ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường Vụ, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm Tra Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị thư viện tỉnh cùng tham dự Hội nghị.

     Hội nghị đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các dự thảo Báo cáo kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021.

     Năm 2020, tập thể viên chức và người lao động Thư viện tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do chính quyền, công đoàn cấp trên và Công đoàn bộ phận Thư viện tỉnh phát động, hoàn thành 100% chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 đã đề ra.

     Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đóng góp nhiều ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo của đơn vị. Trước sự chứng kiến của toàn thể viên chức và người lao động, Hội nghị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa người đứng đầu đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Phát động phong trào thi đua năm 2021.

     Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ,cởi mở, thẳng thắn, cầu thị, Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động Thư viện tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, ra sức thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021./.     

Thanh Hương

Thông báo