Ngày đăng bài: 27/10/2020 19:37
Lượt xem: 3261
Thư viện tỉnh tham dự tổng kết Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

     Ngày 21/10/2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

     Hội nghị có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Văn phòng Chính phủ... dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Trịnh Thị Thủy.

     Qua gần 07 năm triển khai thực hiện Đề án, các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đã đạt được những kết quả đảng khích lệ. Trong đó ngành thư viện đã liên tục đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động chất lượng. Hoạt động luân chuyển sách được tăng cường đến khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trường học, trại giam… Nhiều hoạt động phát triển văn hoá đọc, được đẩy mạnh. Mặc dù vậy, qua triển khai thực tiễn triển khai còn gặp nhiều khó khăn do kinh phí eo hẹp, ảnh hưởng đến việc đổi mới, đẩy mạnh học tập suốt đời…

     Tại Hội nghị thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, nhiệm vụ chống giặc dốt là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và phải được thực hiện liên tục. Trong thời đại hiện nay, dân tộc chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ, phải là một dân tộc ham học hỏi. Mọi người dân phải có nhận thức đầy đủ về học tập suốt đời và cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về học tập suốt đời, để tự thân mỗi người phải nhận thức nghiêm túc vấn đề này.

     Trong thời gian qua, ngành thư viện đã không ngừng nỗ lực để phát triển. Từ những phương thức hoạt động truyền thống, ngành thư viện đã liên tục đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động chất lượng. Hoạt động luân chuyển sách được tăng cường đến khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trường học, trại giam… Nhiều hoạt động phát triển văn hoá đọc, đẩy mạnh học tập suốt đời đã được ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước hiện đại hoá để nâng cao chất lượng.

     Để ghi nhận những thành tích trong thực hiện “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng nhà văn hóa, câu lạc bộ” đồng chí Lò thị Thanh Hằng – giám đốc thư viện tỉnh được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL.

Nguyễn Thạnh

Thông báo