Ngày đăng bài: 24/08/2020 09:36
Lượt xem: 2291
Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức Trưng bày, triển lãm giới thiệu sách, báo, tài liệu nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 02/9

     Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9. Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức Trưng bày, triển lãm giới thiệu sách tại gian trưng bày triển lãm của Thư viện tỉnh. Với trên 300 bản sách, báo, tạp chí, triển lãm tập trung trưng bày và giới thiệu về Đảng cộng sản Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những dấu mốc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

          Thông qua triển lãm trưng bày giới thiệu sách nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân ta trong cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử đất nước, từ đó có ý thức hơn trong việc cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 05/9/2020.

Phạm Thu

Thông báo