Ngày đăng bài: 05/08/2020 17:45
Lượt xem: 2484
Thư viên tỉnh tham gia tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” và “ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện phát triển đề án Văn hóa đọc trong cộng đồng”

     Ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” và “ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện phát triển đề án Văn hóa đọc trong cộng đồng”.

      Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh; trưởng phòng/ phó trưởng phòng quản lý văn hóa các Sở; giám đốc/ phó giám đốc và các cán bộ, viên chức thư viện tỉnh/ thành phố; Thuộc khu vực Miền Bắc.

     Lớp tập huấn nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Thư viện, qua đó tăng cường việc thực thi các quy định của nhà nước mới ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật Thư viện.

     Phát biểu tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã nhấn mạnh: Luật Thư viện được triển khai sẽ tạo động lực cho thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam phát triển. Nhờ đó, người dân Việt Nam từng bước sẽ có điều kiện và môi trường tốt hơn, thân thiện hơn để tiếp cận thông tin và tri thức, thực hiện việc học tập suốt đời một cách dễ dàng, thuận lợi ở mọi nơi, mọi lúc. Vì vậy, để Luật Thư viện được áp dụng một cách có hiệu quả trong đời sống, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến thư viện trên lãnh thổ Việt Nam phải có sự hiểu biết và thực hiện nghiêm túc những quy định của Luật.

     Tại lớp tập huấn các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện và pháp luật đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Thư viện số 46/2019/QH14; một số điểm mới của Luật Thư viện năm 2019 so với Pháp lệnh thư viện; đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản thi hành Luật Thư viện, bao gồm: Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; Thông tư số 02/2020/TT-BVHTDL ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; dự thảo Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện.

     Với mỗi cán bộ làm công tác Thư viện chúng tôi nhận định rằng: Đây không chỉ đơn thuần là một văn bản Luật mà còn chứa đựng những kỳ vọng, niềm tin và lòng tự hào của những người làm công tác thư viện trong cả nước. Đồng thời, văn hóa đọc được các ngành, các cấp quan tâm, và ngày càng phát triển trong cộng đồng.

Hồng Ngọc

Thông báo