Ngày đăng bài: 23/03/2020 08:19
Lượt xem: 4624
Thư viện Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020

    Chiều  ngày 19/3, tại Hội trường tầng 3, Thư viện tỉnh Điện Biên  tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  đồng chí đại diện  phòng chuyên môn của Sở cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo kết quả tham gia ý kiến vào các quy chế: Quy chế của đơn vị; các quy chế của sở; Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo sở; Bầu Ban thanh tra nhân dân và Đại biểu dự Hội nghị CBCCVC sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phát động phong trào thi đua năm 2020 và ký kết thi đua giữa người đứng đầu đơn vị với Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận.

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chì đã ghi nhận đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ, và nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, lãnh đạo đơn vị phải luôn thể hiện sự công bằng, minh bạch, và gương mẫu.  Viên chức và người lao động cơ quan cần tiếp tục cố gắng, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, chủ động phối hợp trong công tác, nâng cao trình độ chuyên môn.

    Hội nghị CBVC  năm 2020 đã bầu ban Ban thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí là những cán bộ, viên chức gương mẫu trong công tác, luôn chấp hành nghiêm túc các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, trung thực, thẳng thắn, khách quan, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, cái đúng, cái tích cực trong đơn vị, có trình độ hiểu biết pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệt tình với công tác Thanh tra. Cũng tại Hội nghị này đã bầu ra  03 Đại biểu dự Hội nghị CCVC Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chì đã ghi nhận đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, và nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra  lãnh đạo đơn vị phải công bằng, minh bạch, và gương mẫu, viên chức và người lao động đơn vị cần tiếp tục cố gắng, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, chủ động phối hợp trong công tác, nâng cao trình độ chuyên môn.

     Hội nghị bầu ban Ban thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí và 03 Đại biểu dự Hội nghị CCVC Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.

        Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa Thủ trưởng đơn vị và Công đoàn bộ phận có sự chứng kiến của lãnh đạo, trưởng phó các phòng chuyên môn, của đơn vị.

100% cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh nhất trí với các mục tiêu Nghị quyết đã thông qua./.

Hồng Loan

 

Thông báo