Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 286874
Kế hoạch tổ chức ngày Hội sách và văn hóa đọc năm 2013

Hưởng ứng ngày 23/4 hàng năm, ngày hội Đọc sách Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nhi đồng về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách, xây dựng thói quen, góp phần