Ngày đăng bài: 06/04/2022 09:31
Lượt xem: 1037
Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022

     Chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, sáng ngày 01/4/2022, tại Phố sách 19/12 Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022.

     Phát biểu tại Lễ phát động, ông Phạm Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ thư viện – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Vị trí, vai trò của văn hóa đã được Đảng ta khẳng định: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.
     Xác định vai trò quan trọng của văn hóa đọc trong đời sống xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 329/QĐ-TTG phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Để thực hiện Đề án, trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa và đạt hiệu quả tích cực. Ngày 02/3/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”, trong đó cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Giới thiệu sách trực tuyến là hai trong số nhiều số nhiều sự kiện chính, tiêu biểu.
     Cả 2 cuộc thi năm nay đều có sự đổi mới và thay đổi nhằm tạo thêm nhiều cơ hội, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của các thí sinh. Ngoài hình thức dự thi bằng bài viết hoặc video như thường lệ, các thí sinh tham dự Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2022 có thêm nhiều hình thức để lựa chọn thể hiện như vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện ngắn, kịch… về tình yêu sách và đặc biệt là văn hóa đọc.
Đối với Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 sẽ được tổ chức gồm vòng sơ loại và vòng chung kết. Vòng sơ loại cũng được tổ chức thành 2 giai đoạn để tăng thêm cơ hội tham gia cho nhiều thí sinh hơn nữa.
     Đặc biệt, năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức, mở rộng đối tượng dự thi của hai cuộc thi trên nhằm lan tỏa rộng khắp ý nghĩa của 2 cuộc thi, thu hút sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
     Cũng trong khuôn khổ lễ phát động còn có buổi tọa đàm, giao lưu về văn hóa đọc của diễn giả Nguyễn Quốc Vương với học sinh, sinh viên.
Trích nguồn:http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/Lan Hương