Ngày đăng bài: 04/01/2021 21:06
Lượt xem: 4969
Vụ Thư viện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020

Chiều ngày 29/12, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã dự và chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Vụ Thư viện.

     Báo cáo tại Hội nghị, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết: Vụ Thư viện đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2020 đảm bảo về tiến độ và chất lượng, bao gồm cả những nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao theo kế hoạch, nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ đột phá và các công việc thường xuyên khác.

     Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện tiếp tục được đẩy mạnh. Sau khi Luật Thư viện được Quốc hội thông qua, Nghị định quy định chi tiết một số điều và các Thông tư hướng dẫn thi hành cũng đã được ban hành kịp thời, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của ngành thư viện cả nước.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện báo cáo tại Hội nghị.

     Công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về thư viện ở Trung ương và địa phương đã bám sát và cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, bám sát và phù hợp với thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động thư viện ở địa phương; nhiều Chương trình phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan được tổ chức ký kết và triển khai thực hiện; các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực thư viện bám sát thực tiễn, căn bản đáp ứng tốt yêu cầu quản lý hoạt động thư viện, phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của ngành; công tác vận động xã hội hóa được tích cực triển khai.

     Các chỉ tiêu về hoạt động thư viện năm 2020 đã đạt và vượt so với kế hoạch. Mạng lưới thư viện tiếp tục được duy trì và có sự phát triển, nhất là hệ thống thư viện cơ sở. Công tác luân chuyển và phục vụ lưu động ngoài thư viện đã được đẩy mạnh, lượng bạn đọc đến thư viện và tổng số sách, báo được luân chuyển đã tăng lên rõ rệt. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện và xây dựng mới cơ sở vật chất - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin của thư viện đã được các địa phương quan tâm. Chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện đang từng bước được cải thiện. Các thư viện đại học, cao đẳng cũng có nhiều nỗ lực trong việc phục vụ, đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy, học và nghiên cứu trong giáo dục đại học.

     Với những thành tích đạt được, Vụ Thư viện đã được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất và được đề xuất là Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, Vụ Thư viện sẽ thực hiện một số nhiêm vụ trọng tâm sau: Triển khai Đề án ”Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Chương trình "Chuyển đổi số ngành thư viện ở Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năn 2030" (sau khi được phê duyệt) và các chương trình phối hợp công tác: Chương trình phối hợp Công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Bộ ngành.

     Trong năm 2021 sẽ tổ chức các sự kiện: Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2021); Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021”: Vòng Chung kết và trao giải; Hội nghị - Tập huấn hướng dẫn thực hiện các mô hình phát triển văn hóa đọc; Hội nghị - Tập huấn nâng cao năng lực quản trị thư viện số; Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng; Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 2013/CTPH-BCA-BVHTTDL với Bộ Công an.

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ 2021, Vụ trưởng Vụ Thư viện đã có những kiến nghị đề xuất với Lãnh đạo Bộ duy trì và tăng cường nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tài nguyên thông tin, phát triển kho sách luân chuyển, đào tạo nâng cao trình độ người làm công tác thư viện cơ sở; tăng cường bố trí kinh phí cho Vụ Thư viện để triển khai các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các nhiệm vụ chuyên môn do lãnh đạo Bộ phân công đồng thời trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình đồng bào dân tộc, bố trí ngân sách cho Vụ Thư viện triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân ở nông thôn, đảm bảo chương trình nông thôn mới phát triển bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc nâng cao đời sống tinh thần và phát triển du lịch.

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Vụ Thư viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ đột phá trong năm 2020. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự thành công trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ địa phương, chủ động mang tri thức đến người dân bằng nhiều phương pháp hiện đại, sáng tạo.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen cho bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

     Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 mà Vụ Thư viện đã xác định đồng thời chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ: triển khai đưa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực vào thực tiễn, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả và những khó khăn để tham mưu lãnh đạo Bộ kịp thời xử lý; hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng trong cả nước đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị, các hội nghề nghiệp bằng những phương thức mới nhằm nâng cao hiệu quả cũng như thể hiện vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với xã hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

     Năm 2021 được xác định một năm nhiều nhiều thách thức đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có hoạt động thư viện, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm, đoàn kết của lãnh đạo, tập thể cán bộ công chức Vụ sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào thành công chung của Bộ. Đồng thời, khẳng định Lãnh đạo Bộ sẽ luôn sát sao, đồng hành, ủng hộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch công tác của Vụ./.

Trích nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

Thông báo