Ngày đăng bài: 14/07/2020 21:29
Lượt xem: 12974
Thư viện tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn “Công tác phổ biến và hướng dẫn tuyên truyền triển khai Luật Thư viện”.

     Thực hiện sự chỉ đạo của Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 03/7/2020, Thư viện tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Công tác phổ biến và hướng dẫn tuyên truyền triển khai Luật Thư viện” cho đội ngũ cán bộ phụ trách các thư viện huyện, thành phố; Chi nhánh, trạm - điểm sách của Thư viện tỉnh; thư viện các trường đại học, cao đẳng; các trường TH và THCS trên địa bàn tỉnh Sơn La.

     Hội nghị tập huấn có sự tham gia của gần 70 cán bộ thư viện; với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Luật Thư viện đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người làm thư viện, qua đó tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần đưa Luật Thư viện vào cuộc sống một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả khi Luật có hiệu lực.

Đ/c Nguyễn Quốc Vinh – Giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội nghị

     Nội dung tập huấn gồm 3 phần chính: Những vấn đề liên quan đến Luật Thư viện; những nội dung cơ bản của Luật Thư viện và phần thảo luận - giải đáp - trao đổi. Hội nghị đã làm rõ những vấn đề liên quan đến Luật Thư viện như: Sự cần thiết ban hành luật thư viện, mục đích quan điểm xây dựng dự án Luật, một số số nội dung cơ bản của Luật Thư viện, trong đó nhấn mạnh về chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển sự nghiệp Thư viện và công tác xã hội hóa hoạt động thư viện; về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện,…

     Các chuyên đề tại hội nghị được giảng viên trình bày ngắn ngọn, súc tích, áp dụng phương pháp truyền đạt khoa học, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng và vị trí công tác khác nhau trong hệ thống thư viện tại địa phương. Qua đó, phát huy được tính tích cực, chủ động, mạnh dạn, thẳng thắn của cán bộ về dự hội nghị; tập hợp được nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi những vấn đề mới sẽ được Luật Thư viện áp dụng, chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay, những giải pháp tốt, thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

     Bám sát tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền về Luật Thư viện của Bộ Văn hóa Thể thao và  Du lịch; triển khai tuyên truyền một cách nhanh chóng, thiết thực, Hội nghị tập huấn “ Công tác phổ biến và hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Luật thư viện” của Thư viện tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về Luật của đội ngũ những người làm công tác thư viện nói riêng và của công chúng nói chung.

Trích nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

Thông báo