Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 10403
Thư viện điện tử thư viện số Trong xu thế phát triển và hội nhập
Ngày nay nhu cầu bạn đọc về tài nguyên thông tin rất cao và đa dạng, hình thức sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin không còn chỉ giới hạn trong lĩnh vực các ấn phẩm dạng in hoặc đĩa CD/VCD. Chính vì thế công tác quản lý thư viện truyền thống đã có những chuyển biến nhằm phục vụ bạn đọc với hình thức quản lý và cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng hoá này.

Hiện nay trong xu thế phát triển và hội nhập, trong những năm gần đây các thư viện công cộng Việt Nam đang từng bước chuyển từ thư viện truyền thống sang thư viện Điện tử. Đây là xu hướng tất yếu để xây dựng một thư viện hiện đại, xây dựng một thư viện điện tử đòi hỏi phải có sự đầu tư về công nghệ, cơ sở hạ tầng C

Thông báo