Ngày đăng bài: 04/08/2021 08:43
Lượt xem: 20517
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025
Số/ký hiệu: 2223/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 02/08/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Trịnh Thị Thủy
 
 
 
 
 
 

 
Tin cùng chuyên mục