Ngày đăng bài: 30/07/2021 15:30
Lượt xem: 19720
Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và định mức kinh tế -kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong thư viện công lập
Số/ký hiệu: 2113/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 13/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Trịnh Thị Thủy

Tin cùng chuyên mục