Ngày đăng bài: 30/07/2021 15:26
Lượt xem: 18485
Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu
Số/ký hiệu: 2114/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 13/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Trịnh Thị Thủy

Tin cùng chuyên mục