Ngày đăng bài: 12/01/2023 10:31
Lượt xem: 1284
Chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Xuân Quý Mão 2023 trong hệ thống thư viện công cộng
Ngày 09/01/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 62/BVHTTDL-TV về việc tổ chức các hoạt động mừng Xuân Quý Mão 2023 trong hệ thống thư viện công cộng.
Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Công văn số 5256/BVHTTDL-VP ngày 29/12/2022 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Xuân Quý Mão 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 62/BVHTTDL-TV ngày 09/01/2022 gửi các thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Xuân Quý Mão 2023 trong hệ thống thư viện với các nội dung:
  1. Chủ động tổ chức trưng bày, triển lãm sách, hội báo Xuân, đường sách, phố sách…, đẩy mạnh luân chuyển sách, báo và các hoạt động phục vụ lưu động với hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để phục vụ nhu cầu hưởng thụ sách báo của nhân dân trong dịp Tết; lựa chọn những tác phẩm đặc sắc, tôn vinh những giá trị truyền thống dân tộc, phản ánh sinh động công cuộc đổi mới, ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền biển đảo và biên giới của Tổ quốc; ưu tiên tổ chức các hoạt động phục vụ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế trong xã hội, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…
  2. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trực tiếp kết hợp với tuyên truyền trên không gian mạng; nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; chủ động phát huy các biện pháp hiệu quả trong đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin xấu của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.
  3. Đẩy mạnh xã hội hóa trong các hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Xuân Quý Mão cho các thư viện trên địa bàn, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh, trực tiếp phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.
  4. Khuyến khích các thư viện tham gia công tác phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, tạo sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhân dân trên địa bàn nhằm thu hút đông đảo người dân tham dự với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
  5. Thực hiện báo cáo kết quả triển khai các hoạt động mừng Xuân Quý Mão 2023 trong hệ thống thư viện công cộng như sau:
– Thông tin gửi trực tuyến theo mẫu tại địa chỉ: bit.ly/baocaotet2023 trước ngày 16 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần).
Báo cáo thành văn gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) trước ngày 19 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) để kịp tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng theo quy định./.
Trích nguồn: vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/Ngọc Mai