Ngày đăng bài: 26/10/2021 10:06
Lượt xem: 2431
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

     Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ngày 18 tháng 10 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có các hoạt động thư viện.

(Nguồn ảnh: thuvientphcm.gov.vn)

     Ngoài việc đưa ra các yêu cầu chung khi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Hướng dẫn cũng ban hành quy định cụ thể đối với từng hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch theo từng cấp độ cụ thể. Theo đó, tùy theo từng sự kiện, diễn ra ở từng địa phương thuộc từng cấp độ, sẽ quy định cụ thể về quy mô, hình thức tổ chức và số khách mời tham gia sự kiện.

Đối với hoạt động thư viện, Hướng dẫn quy định

     Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2: Giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

     Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3 các điều kiện cũng tương tự cấp độ 2, tuy nhiên về số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ thì giảm 70%.

     Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức các hoạt động.

trích nguồn: http://thuviendienbien.gov.vn/N.L