Ngày đăng bài: 26/10/2021 10:02
Lượt xem: 2493
Bế mạc Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số”

     Sau 02 ngày tổ chức, từ ngày 14 - 15 tháng 10 năm 2021, Hội  nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số” đã bế mạc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID 19.

     Hội nghị tập huấn đã có sự tham dự của hơn 400 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước là Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Công chức của Sở được phân công theo dõi công tác thư viện; Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh; đại diện một số thư viện chuyên ngành và thư viện đại học/học viện.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề liên quan đến: Tổng quan Chuyển đổi số - Những nội dung cơ bản của Chuyển đổi số; Những vấn đề cơ bản trong Chuyển đổi số và số hóa tài liệu thư viện; Cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi số trong hoạt động thư viện ở Việt Nam; Nội dung cơ bản trong xây dựng và quản trị thư viện số. Sau mỗi chuyên đề, các đại biểu tham dự đều sôi nổi thảo luận, đưa ra các câu hỏi để các báo cáo viên giải đáp, làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện, đặc biệt là các giải pháp xây dựng và quản trị thư viện điện tử, thư viện số.

     Phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn, ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành; sự nhiệt tình, nghiêm túc, tích cực tham gia Hội nghị của các đại biểu. Đồng thời ông cũng mong muốn các địa phương lĩnh hội những nội dung tại Hội nghị, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của đơn vị, xây dựng hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số của địa phương, nhanh chóng triển khai với tinh thần quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, đưa ngành thư viện từng bước phát triển, có đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, của đất nước.

Trích nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/Kim Phượng